نفت ری سان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران raysunoil.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در نفت ری سان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نفت ری سان را به اشتراک می گذاری.