پردازش نگار راشین

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران Rashin.org
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پردازش نگار راشین
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پردازش نگار راشین را به اشتراک می گذاری.