رها فيلم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران rahafilm.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در رها فيلم
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در رها فيلم را به اشتراک می گذاری.