مجموعه مهندسی رادشید

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی اصفهان www.radshid.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در مجموعه مهندسی رادشید
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در مجموعه مهندسی رادشید را به اشتراک می گذاری.