جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

قیویر زیویر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
فروشگاهی تهران www.qivirzivir.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در قیویر زیویر
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در قیویر زیویر را به اشتراک می گذاری.