جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پویش تهویه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران www.pooyeshtahvieh.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پویش تهویه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پویش تهویه را به اشتراک می گذاری.