جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پیشران الکتریک شریف

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پیشران الکتریک شریف
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پیشران الکتریک شریف را به اشتراک می گذاری.