جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پیشگام نگار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران pishgamnegar.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پیشگام نگار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پیشگام نگار را به اشتراک می گذاری.