جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پایشگر تدبیر افزار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران pta.ir
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
2.2
تجربه های کاری در پایشگر تدبیر افزار