پرتوآوران سما

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران samasign.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پرتوآوران سما
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پرتوآوران سما را به اشتراک می گذاری.