جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پارسترونیک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
تولید و صنایع تهران www.parstronic.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پارسترونیک