جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پخش پارسا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران rif.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پخش پارسا
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پخش پارسا را به اشتراک می گذاری.