جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پرهام رسانه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی اصفهان
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
4.6
تجربه های کاری در پرهام رسانه