پرگاس خودرو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
خودروسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پرگاس خودرو
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پرگاس خودرو را به اشتراک می گذاری.