بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
نیرو تهران sabaom.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را به اشتراک می گذاری.