جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران npdcm.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین را به اشتراک می گذاری.