نوین نقش

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران novinnaghsh.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در نوین نقش
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نوین نقش را به اشتراک می گذاری.