جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

نگین تبلیغات

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران www.neginadv.com
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
1.4
تجربه های کاری در نگین تبلیغات