جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

نشر نیوند

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران www.neevandpub.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در نشر نیوند
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نشر نیوند را به اشتراک می گذاری.