شبکه نظر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران nazarnews.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شبکه نظر
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شبکه نظر را به اشتراک می گذاری.