جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

نسیم سبز تصویر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران nasimsabz.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در نسیم سبز تصویر
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نسیم سبز تصویر را به اشتراک می گذاری.