چاپ نقش شایان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در چاپ نقش شایان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در چاپ نقش شایان را به اشتراک می گذاری.