پیشگامان الکترونیک خودرو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پیشگامان الکترونیک خودرو
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پیشگامان الکترونیک خودرو را به اشتراک می گذاری.