جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پخش متحد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
فروشگاهی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پخش متحد
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پخش متحد را به اشتراک می گذاری.