جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مجموعه آموزشی منتا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران monta.ir
میانگین حقوق ماهانه
0.6 میلیون
1
تجربه های کاری در مجموعه آموزشی منتا