جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
سرمایه گذاری و تحلیل کسب وکار تهران mecersc.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه را به اشتراک می گذاری.