متاکمپ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران metacamp.co
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در متاکمپ
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در متاکمپ را به اشتراک می گذاری.