برادران مس فروشان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
تولید و صنایع تهران WWW.MESFOROOSHAN.COM
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در برادران مس فروشان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در برادران مس فروشان را به اشتراک می گذاری.