مهر نوای شیدایی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در مهر نوای شیدایی
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در مهر نوای شیدایی را به اشتراک می گذاری.