مدیا اد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران mediaad.org
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در مدیا اد
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در مدیا اد را به اشتراک می گذاری.