معبد آب و تاسیسات

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
نفت و گاز تهران www.mabadab.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در معبد آب و تاسیسات
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در معبد آب و تاسیسات را به اشتراک می گذاری.