جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

لانسگو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران Loncego.de
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در لانسگو
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در لانسگو را به اشتراک می گذاری.