جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

انتشارات کوی دوازدهم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران sahafionline.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در انتشارات کوی دوازدهم
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در انتشارات کوی دوازدهم را به اشتراک می گذاری.