جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کیمیای وطن

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات اصفهان eskimia.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در کیمیای وطن
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در کیمیای وطن را به اشتراک می گذاری.