جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کلید بازار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران kelidebazar.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در کلید بازار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در کلید بازار را به اشتراک می گذاری.