جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

تهویه کیسان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
فروشگاهی تهران
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
5
تجربه های کاری در تهویه کیسان