گروه رسانه ای کاما

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران kamamedia.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در گروه رسانه ای کاما
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در گروه رسانه ای کاما را به اشتراک می گذاری.