جام ایمن

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع اسلامشهر jamimen.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در جام ایمن
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در جام ایمن را به اشتراک می گذاری.