جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها اصفهان irtnportal.org
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان را به اشتراک می گذاری.