جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پیشرو فناوری و ارتباطات ایرسا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.irsatech.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پیشرو فناوری و ارتباطات ایرسا
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پیشرو فناوری و ارتباطات ایرسا را به اشتراک می گذاری.