ایرانتیک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه کاری
رسانه و انتشارات شيراز www.irantic.com
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
1.2
تجربه های کاری در ایرانتیک
    تخصص مخفی
    تمام وقت
    تعادل کار/زندگیشرکت انتظار داشت که از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۰ شب شرکت باشید چون ددلاین رد شده بود(نزدیک دو ماه لانچ داشتیم) شما باید شبها هم در شرکت میبودید(به تشخیص مدیر فنی چون بازدهی راضی کننده نبود هیچ وقت اضافه کاری تعلق نگرفت) حقوق و مزایاحقوق هیچ کارمندی به طور کامل طبق قراداد به دلایل واهی ...
    میانگین کل امتیازات: