انجمن علمی بازرگانی ایران

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
سازمان های مردم نهاد (NGO) تهران www.isca.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در انجمن علمی بازرگانی ایران
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در انجمن علمی بازرگانی ایران را به اشتراک می گذاری.