اریسمان سفر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران Iran4tour.com
میانگین حقوق ماهانه
1 میلیون
1
تجربه های کاری در اریسمان سفر

  کارمند فروش

  یک ماه پیش
  کارمند فروش
  تمام وقت
  بی نظم پرداخت شدن حقوق-عدم پرداخت کامل حقوق مخصوصا در 3 ماه اول و 2 ماه آخر-عدم مدیریت مناسب محیط و کارمندان از سوی مدیریت-پرداخت حقوق زیر قانون کار-عدم اخلاق مناسب از سوی مدیریت
  میانگین کل امتیازات: