جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

ایده پردازان نوین مشیز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
سرمایه گذاری و تحلیل کسب وکار تهران
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
5
تجربه های کاری در ایده پردازان نوین مشیز