میراث نفیس دستها

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران hph.co.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در میراث نفیس دستها
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در میراث نفیس دستها را به اشتراک می گذاری.