جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

ترجمه سبز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در ترجمه سبز
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در ترجمه سبز را به اشتراک می گذاری.