مجتمع تولید کنسانتره سنگ آهن فکورصنعت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در مجتمع تولید کنسانتره سنگ آهن فکورصنعت
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در مجتمع تولید کنسانتره سنگ آهن فکورصنعت را به اشتراک می گذاری.