جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فام راه بستر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
معماری و عمران تهران
میانگین حقوق ماهانه
1.5 میلیون
3.8
تجربه های کاری در فام راه بستر