همیار کشاورز توسعه پایدار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کشاورزی گرمسار
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در همیار کشاورز توسعه پایدار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در همیار کشاورز توسعه پایدار را به اشتراک می گذاری.