جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فراديد پایش سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.target-gps.com
میانگین حقوق ماهانه
0.9 میلیون
1.1
تجربه های کاری در فراديد پایش سیستم

  تجربه شخصی

  یک سال پیش
  تخصص مخفی
  Freelance
  نیروی کار به عنوان سرمایه شرکت حساب نمیشود/درخواست کار بیش از توان فردی/پرخاشگری و رفتار نامناسب مدیریت/تخریب شخصیت کارمندان توسط مدیریت/دخالت دادن کارمندان در انجام امور غیر محوله و امور شخصی مدیریت/ درخواست انجام امور غیر از چارچوب کاری تعریف شده/استفاده از نیروی کارمندی به عنوان نیروی کارگری/ضعف ...
  میانگین کل امتیازات:

  بسیار بد

  یک سال پیش
  تخصص مخفی
  Freelance
  سیکل بشدت معیوب ، ضعیف و دل بخواهی مدیریت که به طبع این ضعف رو از بالا تا پایین این شرکت انتقال میدهد.
  میانگین کل امتیازات: